Remember my preferences
 จังหวัดตัวแทนจำหน่ายที่อยู่โทร.
เหนือ อุทัยธานี รังสิตเจริญภัณฑ์ 596 ตลาดทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 056-543-122, 086-206-8536
  เชียงราย อ.ทรัพย์กิจเกษตร (แทรกเตอร์) 179/1 ม.6 ถ.เชียงใหม่ - เชียงราย ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 085-716-3456, 081-288-8850
กลาง สุพรรณบุรี รวยเพิ่มพูนพานิชย์ 59/1 หมู่ 3 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 081-647-1031
    อ.ทองไทย 895/10 ม. 18 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 035-595-433, 085-143-3345
    ต.วิสิทธิ์การค้า 162 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 086-088-2060
  นครปฐม เพลาพิลาศ 497 หมู่ 1 ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 081-007-1333
  ลพบุรี อานนท์การเกษตร 176 หมู่ 12 ตำบล ยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี 092-970-0478
  ปทุมธานี ร้านเล็ก-ดา 31 หมู่ที่ 9 ถนน พหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี 081-919-5712
อีสาน บุรีรัมย์ คุณแสงระวี 476หมู่3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 099-516-1123
  ชัยภูมิ ดินดีการเกษตร 294 หมู่4 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 094-340-4226, 085-335-5157
    Extrahome Solution หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล เขต ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ 089-849-9402
  เลย สุวรรณภัณฑ์ 8/45 ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 042-811-075, 086-330-2244
  นครราชสีมา อยู่พิพัฒน์การเกษตร 229 ม.19 ถ.นิคมลำตะคลอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 044-312-771
    เพื่อนเกษตร 804,804/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 044-311-531, 044-000-822-3
  เพชรบูรณ์ ไทยทองดีการเกษตร 40/2 ถนนเทพนพัฒนา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 094-592-4565
    ห้วยทรายการเกษตร                     170  หมู่ที่ 4  ต.วังพิกุล  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์ 088-272-6310
  อุดรธานี เซ็นทรัล อโกร 222 หมู่ 2 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 088-192-8888
ตะวันออก ตราด พัฒนกิจการเกษตร 195,197 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 039-511-633
ตะวันตก กาญจนบุรี เอกพรรณการเกษตร 190 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 081-302-0811
    หลีเม้ง 128/3 หมู่ที่ 1 ถนน แสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-356-8907
    ทรัพย์เกษตร 59 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยบ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 099-101-1286
    สินเกษตร 420 หมู่ที่ 2 ต ด่านมะขามเตี้ย อ ด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี 061-558-9010
  ราชบุรี พิชิตการเกษตร 40/4 หมู่ที่ 10 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 081-817-0040
    ลิ้มสิทธิโชค 22หมู่ 1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 081-995-5073
ใต้ พังงา โกลั๋ม 79/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 089-891-7066